Якість природного газу

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 54  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11 338 47,47 13,19           0,000  
2                           8 195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11 338 47,47 13,19           0,000  
3                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
4                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
5                           8195 34,31 9,53 9074 37,99 10,55 11338 47,47 13,19           0,000  
6 88,4606 5,225 1,135 0,133 0,194 0,0054 0,056 0,039 0,079 0,004 0,924 3,745 0,7710 8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18     0,0020 ˂0,0002   0,000  
8                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
9                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
10                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
11                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
12                           8190 34,29 9,53 9069 37,97 10,55 11336 47,46 13,18           0,000  
13 88,4277 5,236 1,118 0,131 0,190 0,0053 0,056 0,040 0,082 0,004 0,905 3,805 0,7714 8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17         відсут. 0,000  
15                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
16                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
17                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
18                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
19                           8185 34,27 9,52 9064 37,95 10,54 11326 47,42 13,17           0,000  
20 87,8456 5,496 0,851 0,086 0,122 0,0034 0,034 0,023 0,049 0,005 0,825 4,660 0,7755 8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
22                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
23                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
24                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
25                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
26                           8066 33,77 9,38 8933 37,40 10,39 11135 46,62 12,95           0,000  
27 87,7904 5,568 0,882 0,086 0,127 0,0036 0,037 0,026 0,054 0,005 0,871 4,550 0,7756 8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
29                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
30                           8083 33,84 9,40 8952 37,48 10,41 11156 46,71 12,98           0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів. 8143 34,09 9,47 9017 37,75 10,49  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська  область ГРС Войниха 37,77 9 022 10,49
ГРС Оріхівка 37,74 9 014 10,48
ГРС Хорол 37,75 9 016 10,49
ГРС Стайки 37,71 9 008 10,48
ГРС Новачиха 37,73 9 012 10,48
ГРС Ромодан 37,78 9 023 10,49
ГРС Петракиївка 37,72 9 009 10,48
ГРС Клепачі  (Вергуни) 37,75 9 017 10,49
ГРС Семенівка 37,76 9 019 10,49
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54 37,75 9 017 10,49
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                   01.12.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                    01.12.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                   01.12.2017 року  
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           

ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз"  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 52  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 240 34,5 9,58 9 129 38,22 10,62 11 603 48,58 13,49 -11,6 -13,0       0,000  
2                           8 240 34,5 9,58 9 129 38,22 10,62 11 603 48,58 13,49 -10,5 -11,3       0,000  
3                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49 -10,4 -10,8       0,000  
4                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49           0,000  
5                           8240 34,50 9,58 9129 38,22 10,62 11603 48,58 13,49           0,000  
6 90,4369 4,670 1,033 0,118 0,194 0,0041 0,051 0,041 0,069 0,005 1,776 1,602 0,7451 8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,6 -12,0 0,0037 ˂0,0002   0,000  
8                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -8,1 -11,3       0,000  
9                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -7,9 -11,5       0,000  
10                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49 -9,4 -13,1       0,000  
11                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49           0,000  
12                           8238 34,49 9,58 9126 38,21 10,61 11603 48,58 13,49           0,000  
13 90,4178 4,688 0,998 0,116 0,188 0,0042 0,051 0,041 0,067 0,006 1,788 1,635 0,7450 8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -11,4 -12,7     відсут. 0,000  
15                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -9,2 -10,3       0,000  
16                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -10,2 -13,5       0,000  
17                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48 -9,2 -12,1       0,000  
18                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48           0,000  
19                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11591 48,53 13,48           0,000  
20 90,6004 4,612 1,079 0,128 0,207 0,0046 0,056 0,046 0,079 0,006 1,845 1,337 0,7435 8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,9 -9,9       0,000  
22                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,6 -10,0       0,000  
23                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -8,3 -11,5       0,000  
24                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55 -10,1 -12,7       0,000  
25                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55           0,000  
26                           8228 34,45 9,57 9114 38,16 10,60 11653 48,79 13,55           0,000  
27 90,9494 4,448 1,039 0,124 0,197 0,0046 0,052 0,041 0,067 0,006 1,804 1,268 0,7402 8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,8 -16,2       0,000  
29                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -13,4 -15,9       0,000  
30                           8250 34,54 9,59 9141 38,27 10,63 11658 48,81 13,56 -14,2 -18,5       0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів. 8235 34,48 9,58 9123 38,20 10,61  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська область ГРС Піски 38,20 9 123 10,61
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52 38,20 9 123 10,61
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                 01.12.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                  01.12.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є   01.12.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Лубнигаз",ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Чернігівгаз",  ДП "Укравтогаз", ФОП Костюк Р.В.  
Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ Маршрут № 51  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р. по газопроводу  " Шебелинка-Полтава-Київ " за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8 202 34,34 9,54 9 083 38,03 10,56 11 450 47,94 13,32           0,000  
2                           8 202 34,34 9,54 9 083 38,03 10,56 11 450 47,94 13,32           0,000  
3                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
4                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
5                           8202 34,34 9,54 9083 38,03 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
6 89,4479 4,991 1,025 0,115 0,182 0,0041 0,049 0,037 0,066 0,005 1,401 2,677 0,7571 8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32 -8,2 -11,4       100,000 ОК
7                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32     0,0020 ˂0,0002   0,000  
8                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
9                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
10                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
11                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
12                           8197 34,32 9,53 9079 38,01 10,56 11450 47,94 13,32           0,000  
13 89,4709 4,990 0,995 0,112 0,176 0,0041 0,048 0,037 0,064 0,004 1,403 2,696 0,7567 8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31 -12,3 -14,8       100,000 ОК
14                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31         відсут. 0,000  
15                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
16                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
17                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
18                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
19                           8188 34,28 9,52 9069 37,97 10,55 11443 47,91 13,31           0,000  
20 89,1969 5,067 0,968 0,107 0,166 0,0041 0,046 0,035 0,066 0,004 1,335 3,005 0,7598 8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25 -8,8 -10,6       100,000 ОК
21                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
22                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
23                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
24                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
25                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
26                           8169 34,20 9,50 9047 37,88 10,52 11391 47,69 13,25           0,000  
27 89,3391 5,017 0,958 0,105 0,161 0,0039 0,044 0,033 0,058 0,005 1,355 2,921 0,7580 8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26 -13,4 -15,6       100,000 ОК
28                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
29                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
30                           8164 34,18 9,49 9043 37,86 10,52 11398 47,72 13,26           0,000  
31                                                       0,000  
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів 8183 34,26 9,52 9064 37,95 10,54  
  Середньозважене значення теплоти згоряння:  
   
                 
  Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          01.12.2017 року    
  Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата  
  Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                01.12.2017 року        
  Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата  
  Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                        01.12.2017 року        
  Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата  
                                                       
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51
Область ГРС, прямий споживач Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
 МДж/м³ ккал/м³ кВт*год./м³
Полтавська область ГРС Лубни 37,95 9 064 10,54
АГНКС-1 м.Лубни 37,95 9 065 10,54
АГНКС-2 м.Лубни 37,95 9 064 10,54
ГРС Мгар 37,95 9 063 10,54
ГРС Новаки 37,94 9 063 10,54
ГРС Пирятин 37,95 9 064 10,54
ГРС Гребінка 37,95 9 064 10,54
ГРС Чорнухи 37,94 9 063 10,54
ГРС Вишневе 37,94 9 063 10,54
Чернігівська область ГРС Богдани 37,97 9 069 10,55
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51 37,95 9 064 10,54
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                 01.12.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія прізвище підпис дата
Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                  01.12.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу прізвище підпис дата
Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є   01.12.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом прізвище підпис дата
           
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ"           ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 41  
Філія "УМГ "Київтрансгаз" переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ "Київоблгаз"  
Яготинське ЛВУМГ Маршрут № 41  
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія  
Свідоцтво №  70А-100-15 чинно до 31.12.2018р. по газопроводу  "ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ" за період з 01.11.2017 р.  по 30.11.2017 р.
   
Число місяця Компонентний склад, % мол.  Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С Температура точки роси за вуглеводнями, °С Вміст сірководню, г/м3 Вміст меркаптанової сірки, г/м3 Вміст механічних домішок, г/м3
Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС,  Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С
метан, С1 етан, С2 пропан, С3 ізо-бутан, і-С4 н-бутан, н-С4 нео-пентан, нео-С5 ізо-пентан, і-С5 н-пентан, н-С5 гексани та вищі, С6+ кисень, О2 азот, N2 діоксид вуглецю, CО2 Теплота згоряння нижча Теплота згоряння вища Число Воббе вище
 ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3  ккал/м3  МДж/м3 кВт⋅год/м3
1                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55 11435 47,87 13,30          
2                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
3                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
4                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
5                           8195 34,31 9,53 9073 37,98 10,55                
6 89,4615 4,9761 1,0196 0,1186 0,1789 0,0008 0,0460 0,0364 0,0608 0,0053 1,4000 2,6960 0,7568 8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55 11438 47,89 13,30          
7                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
8                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
9                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
10                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
11                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
12                           8190 34,29 9,52 9067 37,96 10,55                
13 89,3014 5,0161 0,9963 0,1155 0,1735 0,0004 0,0455 0,0362 0,0584 0,0067 1,5182 2,7319 0,7576 8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53 11411 47,78 13,27 -6,2 -5,5      
14                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53           <0,006 <0,02  
15                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
16                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
17                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
18                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
19                           8174 34,22 9,51 9050 37,89 10,53                
20 89,3130 5,0274 0,9543 0,1082 0,1609 0,0007 0,0438 0,0348 0,0628 0,0057 1,2926 2,9958 0,7588 8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51 11388 47,68 13,24          
21                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
22                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
23                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
24                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51               відсут
25                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51                
26                           8164 34,18 9,49 9039 37,84 10,51