Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 рік

Додаток 6 до Порядку забезпечення стандарті якості електропостачання та компенсацій споживачам