Загальні умови постачання електроенергії споживачу

Загальні умови постачання електроенергії споживачу


        Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором про постачання електричної    енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію, за вільними      цінами.           
       Ціна на електричну енергію є економічно обґрунтованою, прозорою та недискримінаційною, що включає, зокрема, ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника електричної енергії, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі, оператора системи розподілу та постачальника послуг комерційного обліку відповідно до укладених договорів про надання відповідних послуг.
        Місцем провадження господарської діяльності електропостачальника є територія України. Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальник здійснює купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами.
        Електропостачальник перед початком постачання електричної енергії споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності оператора системи, повинен укласти договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з оператором системи, на підставі якого отримати доступ до мереж оператора системи з метою реалізації своїх прав та виконання обов’язків та функцій як електропостачальника по відношенню до споживачів, електроустановки яких приєднані на відповідній території до мереж оператора системи, узгодивши умови щодо необхідного інформаційного обміну, взаємних прав, обов’язків та відповідальності сторін, а також порядок виставлення споживачам рахунків за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії від імені оператора системи.
       Електропостачальники мають інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір.
       Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в установленому порядку про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.
       Договір між електропостачальником та споживачем укладається, як
правило, шляхом приєднання споживача до розробленого
електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції,
опублікованої електропостачальником.
Якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах,
відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на
офіційному сайті електропостачальника, договір укладається у паперовій
формі.
При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформлювати додатки до
договору, в яких узгоджуються організаційні особливості постачання
електричної енергії. Такі додатки оформлюються у паперовій формі та
підписуються обома сторонами.
Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між
електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу
всього обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним
об’єктом у певний період часу одним електропостачальником відповідно до
обраної споживачем комерційної пропозиції.